Kosztem ok. 19 mln zł Gliwice planują rozbudować swoje lotnisko. Obecnie służy ono miejscowemu...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Gminy, jeśli nie będą inwestowały w zatrzymywanie wody w środowisku, zapłacą tzw. opłatę za...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Powstaje plan zabezpieczenia, także medycznego, imprez związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Za postępowanie prowadzone przewlekle uznać należy postępowanie w którym organ formalnie za każdym...
Anna Dudrewicz
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Roszczenie o przekazanie dotacji, która została wypłacona w zaniżonej wysokości, jest sprawą...
Anna Dudrewicz
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Samorząd Dąbrowy Górniczej chce przywrócić mieszkańcom czterohektarowy teren dawnej fabryki w...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Wzmacnianie dobrosąsiedzkich stosunków ze Słowacją i Ukrainą, rozwój współpracy Polonią oraz z...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
By poprawić opiekę nad dziećmi do lat 3, Opole czy Kędzierzyn-Koźle dopłacają do miejsc w żłobkach...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
W najbliższą środę rozpocznie się budowa mostu na rzece Łęg w Przyszowie (Podkarpackie). Koszt...
PAP
29.03.2016
Samorząd terytorialny
Coraz bliżej finału prac nad nowelizacją PZP. Pojawiają się w związku z tym pierwsze głosy...
Magdalena Sowula
29.03.2016
Zamówienia publiczne
Na południu Opolszczyzny ma powstać liczący ponad 200 km szlak konny. Jego wytyczenia chcą...
PAP
28.03.2016
Samorząd terytorialny
19 ofert wpłynęło w przetargu na budowę północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego (Podkarpackie)....
PAP
28.03.2016
Samorząd terytorialny
Trzy tysiące pielgrzymów ma przyjechać na Warmię i Mazury podczas lipcowych Światowych Dni...
PAP
28.03.2016
Samorząd terytorialny
Zagospodarowanie na cele rekreacji, wypoczynku i sportu terenu położonego nad Wisłą i starorzecza...
PAP
28.03.2016
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorca może być zwolniony z opłat tylko w przypadku, gdy zachodzi jeden z przypadków...
Janusz Jerzy
28.03.2016
Samorząd terytorialny
Pismo informujące o wygaśnięciu decyzji w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami...
Anna Dudrewicz
28.03.2016
Samorząd terytorialny
W zależności od wyniku postępowania może przyznać zasiłek pielęgnacyjny na wskazany okres (do...
Magdalena Januszewska
28.03.2016
Samorząd terytorialny
Czynności prowadzące do ustawiania znaków drogowych czy też takich urządzeń jak progi zwalniające...
Anna Dudrewicz
28.03.2016
Samorząd terytorialny
PLK ogłosiły postępowanie przetargowe na remont fragmentu linii 274 Wrocław - Zgorzelec. Chodzi o...
Magdalena Sowula
28.03.2016
Zamówienia publiczne
Mimo, iż przepisy p.z.p nie przewidują możliwości poprawienia w wadium omyłki lub wystąpienia do...
Magdalena Sowula
28.03.2016
Zamówienia publiczne
Jeden z dawnych sklepów na początku chorzowskiego deptaka, ul. Wolności, stanie się przestrzenią...
PAP
27.03.2016
Samorząd terytorialny
Do PKP PLK wpłynęły wnioski dziesięciu potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w...
Magdalena Sowula
27.03.2016
Zamówienia publiczne
Zamawiający w przetargu wymagał by wykonawca załączył próbki oferowanego produktu. Co należy zrobić...
Marzena Kopacka
27.03.2016
Zamówienia publiczne
System informatyczny eSesja usprawnia prace rad różnych szczebli samorządu, skraca czas trwania ich...
PAP
26.03.2016
Samorząd terytorialny
Z dotychczasowych prac nad ogólnopolską mapą bezpieczeństwa wynika, że konieczne jest odtworzenie...
PAP
26.03.2016
Samorząd terytorialny
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał z firmą Strabag kontrakt na projekt i budowę II etapu...
Magdalena Sowula
26.03.2016
Zamówienia publiczne
Mimo, że zamawiający są zobowiązani do stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert, to nadal...
Magdalena Sowula
26.03.2016
Zamówienia publiczne
W niedzielę i poniedziałek autobusy, tramwaje i metro będą kursować według świątecznych rozkładów...
PAP
26.03.2016
Samorząd terytorialny
Wykonawcę dokończenia prac architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i...
PAP
25.03.2016
Samorząd terytorialny
Szkolenia na temat zachowania w przypadku zagrożenia lub ataku terrorystycznego dla uczniów,...
PAP
25.03.2016
Samorząd terytorialny