Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Kłodzka o długości ok. 6,6 km oraz budowę łącznika drogi krajowej nr 46 o długości ok. 2,6 km. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie również odcinek drogi krajowej nr 33 na długości ok, 2,4 km.

Najtańszą ofertę o wartości 148,5 mln zł złożyła firma Max Boegl Polska Sp. z.o.o, Max Boegl Stiftung&Co.KG. Natomiast najdrożej, bo na ponad 287 mln zł, swoje usługi wyceniło konsorcjum firm Berger Bau Polska, Berger Bau GMB.

O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydować kryterium: ceny, terminu realizacji oraz gwarancji jakości robót.

Zgodnie z założeniami, inwestycja powinna być zrealizowana w 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Oddanie do ruchu obwodnicy Kłodzka planowane jest w I kwartale 2018 r.

- Zadanie przewiduje budowę 9 obiektów inżynierskich, w tym: a) w ciągu obwodnicy Kłodzka: 4 wiadukty drogowe, 2 estakady – w tym 3 obiekty o charakterze przejścia zintegrowanego pełniącego funkcję przejść dla zwierząt. b) nad obwodnicą Kłodzka: 1 wiadukt drogowy. c) w ciągu łącznika DK46: 1 wiadukt drogowy, 1 most drogowy – w tym 2 obiekty o charakterze przejścia zintegrowanego pełniącego funkcję przejść dla zwierząt. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, między innymi: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające - podała GDDKiA.

Źródło: www.gddkia.gov.pl