W Warszawie jest 1,1 tys. budynków komunalnych ogrzewanych prądem. Lokatorom, którzy nie mogą...
PAP
04.02.2014
Samorząd terytorialny
Tzw. pozwolenie wodnoprawne wydane przez marszałka woj. opolskiego dotyczące Jeziora Turawskiego...
PAP
04.02.2014
Samorząd terytorialny
Zakończyły się prace przy budowie stanicy żeglarskiej i kei nad Jeziorem Tarnobrzeskim na...
PAP
03.02.2014
Stwierdzenie, że informacja przedstawiona przez wykonawcę jest nieprawdziwa musi być definitywne i...
Anna Stańczuk
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Władze obwodu kaliningradzkiego wyraziły zaniepokojenie z powodu planowanego demontażu w Pieniężnie...
PAP
03.02.2014
308 zgłoszonych przez mieszkańców projektów będzie ubiegać się o fundusze na realizację w ramach...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
3 marca br. w Warszawie odbędzie się dziesiąty Dzień Otwarty Zamówień Publicznych. Trwa rejestracja...
Anna Stańczuk
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Skażony chemikaliami 5-hektarowy staw Kalina w Świętochłowicach (Śląskie) przestanie być...
PAP
03.02.2014
Promowanie organizacji, które działają na rzecz swoich lokalnych środowisk, to główny cel...
PAP
03.02.2014
Sprawę wyłączenia pracownika powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego należy załatwić w drodze...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Jakie uprawnienia przysługują wnioskodawcy o wydanie decyzji środowiskowej do kwestionowania...
Ewa Florkiewicz
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorząd Działdowa wypowiedział firmie Kornas umowę na zaprojektowanie i zbudowanie w tym mieście...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorząd Działdowa wypowiedział firmie Kornas umowę na zaprojektowanie i zbudowanie w tym mieście...
PAP
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Samorząd Ostródy ogłosił kolejny przetarg na przebudowę wadliwych statków żeglugowych, które mają...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął w poniedziałek w Ministerstwie Finansów...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieniewadium może zostać wniesioneprzez...
Agnieszka Kurowska
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Zmowy przetargowe, niesprawdzanie rzeczywistej sytuacji finansowej wykonawców czy też wadliwy...
Magdalena Sowula
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Do 15 wsi nie było dojazdu w poniedziałek rano w powiecie hrubieszowskim (Lubelskie). Nadal...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Można nadać nazwę ulicy przewidzianej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale...
Anna Dudrewicz
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Do GDDKiA wpłynęło roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości ponad 475 mln zł. Tak wygląda ciąg...
Magdalena Sowula
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Radzie gminy powierzono kompetencję wyznaczania siedziby obwodowej komisji wyborczej. Problem w...
Ireneusz Krześnicki
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorządy z Podkarpacia otrzymają ponad 930 mln zł z budżetu UE w ramach tzw. Zintegrowanych...
PAP
03.02.2014
Finanse samorządów
Nowe punkty wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami otoczenia biznesu...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Około 50 mln zł ma kosztować przebudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
10 km ma otwarta w sobotę pierwsza trasa dla narciarzy biegowych w Puszczy Białowieskiej....
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Zobowiązania wynoszące ok. 43 mln zł, przy aktywach w wysokości 6,6 mln zł to obecna sytuacja...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
20,5 mln zł ma kosztować budowa teleinformatycznej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorządy woj. łódzkiego i mazowieckiego rozpoczęły prace nad wspólną strategią rozwoju dla...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Blisko stu Ukraińców i Polaków modliło się wspólnie w niedzielę w Górowie Iławeckim...
PAP
02.02.2014
Sytuacja w powiecie hrubieszowskim (Lubelskie), gdzie wiele dróg lokalnych zawianych zostało przez...
PAP
02.02.2014
Samorząd terytorialny