Niszczenie brzegów jeziora to wykroczenie

Samorząd terytorialny

Niszczenie brzegów jeziora jest zakazane, zgodnie z art. 25 Prawa wodnego. Jest to wykroczenie, które starosta powinien zgłosić organom ścigania z wnioskiem o ukaranie sprawców tych wykroczeń....

26.07.2012