Choroba pracownika na przełomie roku

Kto i za jaki okres wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby, gdy zwolnienie lekarskie rozpoczyna się w 2012 r. i kończy w 2013 r.?

31.12.2012