Pytanie
W zasobach zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową znajdują się lokale użytkowe. Gmina objęła systemem wywozu odpadów komunalnych również te lokale. Opłata została ustalona od wielkości pojemnika w powiązaniu z rodzajem prowadzonej działalności w lokalu. W związku z tym spółdzielnia jest zobowiązana złożyć deklarację i wnieść odpowiednią opłatę do gminy. Opłata ta będzie stanowiła wydzielony element naliczenia opłat czynszowych na fakturach obciążających lokale użytkowe.
Czy do tej opłaty należy doliczyć VAT według stawki 23%?
Czy stawka powinna być zróżnicowana w zależności od faktu, czy lokal posiada własnościowy tytuł prawny do lokalu czy tylko umowę najmu?