Pytanie
Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o konieczności modernizacji kotłowni, z której ogrzewane będą wszystkie lokale w budynku przez nią zarządzanym. Podjęto również drugą uchwałę, w której członkowie (właściciele lokali) zobowiązują się do poniesienia kosztów tej modernizacji, każdy proporcjonalnie do wielkości swojego udziału. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, stroną umowy jest wspólnota, na którą wystawione będą rachunki za przedmiotowe roboty. Członkowie muszą dokonać wpłat zgodnie z uchwałą przed rozpoczęciem wykonywania robót, tj. do 31 lipca 2013 r. Właścicielami lokali są, a co za tym idzie mają udziały we wspólnocie, osoby fizyczne, osoby prawne oraz gmina.
Jaki dokument z tytułu wpłat powinna wystawić wspólnota poszczególnym udziałowcom? Czy może to być nota obciążeniowa? Jeżeli wpłaty będą dokonywane przed wykonaniem robót, to naszym zdaniem nie można wystawić rachunku, bo jeszcze nie ma wykonanej usługi. Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, korzysta ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów.
Czy jeżeli wystawimy noty obciążeniowe a po zakończeniu robót członkowie wspólnoty, którzy prowadzą działalność gospodarczą zażądają wystawienia rachunków, będzie można je wystawić?
Jak prawidłowo wspólnota powinna rozliczyć się z poszczególnymi właścicielami lokali?
Czy zwroty za roboty należy zaliczać do obrotów na gruncie VAT i podatku dochodowego?
Wspólnota nie ma wyodrębnionego funduszu remontowego.