Pytanie
Polski oddział spółki szwajcarskiej zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce otrzymał od kontrahenta greckiego faktury za wykonane usługi architektoniczne. Kontrahent grecki obciąża nas za projekt i nadzór architektoniczny oraz wszystkie koszty (w tym podróży do naszych sklepów) związane ze świadczeniem dla nas usług architektonicznych. Umowa z architektem jest zawarta na poziomie grupy, nie indywidualnie z oddziałem. Faktury są wystawiane w różnych terminach i nie pokrywają się z faktyczną datą wykonania usługi.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu VAT?
Jaką stawkę VAT należy przyjąć, jeśli część kosztów odnosi się do zwrotu wydatków za podróże?