Pytanie
Czy w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2013 r. należy na nowo przeliczyć wysokość wynagrodzenia za okres choroby?
Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 10 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2013. Wynagrodzenie tego pracownika jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Pracownik ten przebywał na zwolnieniu lekarskim przez kilka dni w grudniu 2012 i stawka za jeden dzień choroby w jego przypadku wynosiła 44,15 zł.
Czy w związku z tym, że od stycznia 2013 minimalne wynagrodzenie wzrosło do 1600 zł należy stawkę wynagrodzenia za okres choroby od 10 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2013 r. zwiększyć do minimalnej, tj. 46,02 zł za jeden dzień?
Czy należy przyjąć w takiej wysokości, w jakiej miał naliczone w czasie gdy przebywał na poprzednim zwolnieniu lekarskim, na którym przebywał w poprzednim miesiącu tj. 44,15 zł?