Pytanie
Czy w aktualnym stanie prawnym oraz w stanie prawnym od 2014 r. przekazujemy zaliczkę:
a) kontrahentowi z UE na poczet WNT,
b) kontrahentowi spoza UE np. Rosja na poczet importu towarów?
Czy kontrahenci a) i b) mają obowiązek zafakturowania tych zaliczek?
Czy jeżeli nie wystawią faktur na zaliczkę to nie musimy wykazywać przekazanej zaliczki w deklaracji VAT-7 i VAT-UE?
Jak postąpić w odwrotnej sytuacji - zarówno przy kontrahencie z UE i spoza UE w przypadku otrzymanej zaliczki na poczet eksportu lub WDT?