Pytanie
Spółka kapitałowa zakończyła rok obrotowy w czerwcu 2013 r. W czerwcu również po raz pierwszy wysłała korekty faktur sprzedaży dotyczących roku obrotowego 2012/2013 do kontrahenta, który w lipcu po rozmowie telefonicznej stwierdził, iż te korekty do nego nie dotarły. W lipcu zostały wysłane do niego duplikaty korekt sprzedaży, na które również nie było odpowiedzi. Na koniec sierpnia został przesłany e-mail wraz ze skanami korekt, ale na to również nie było odzewu. VAT należny (in minus) w dalszym ciągu nie jest ujmowany w deklaracjach VAT-7, ponieważ brak jest potwierdzeń odebrania tych korekt.
Czy w takiej sytuacji, kiedy wszystkie warunki dostarczenia do kontrahenta zostały zachowane, spółka ma prawo do ujęcia faktur korekt sprzedaży w deklaracji VAT-7?
Czy we wrześniowej deklaracji VAT-7 mogłaby ująć VAT należny in minus?