Pytanie
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą złożył zeznanie podatkowe po terminie. Na dzień po złożeniu zeznania w urzędzie skarbowym u przedsiębiorcy pojawili się inspektorowie w celu wszczęcia kontroli podatkowej. Wskazano, że kontrola odbędzie się bez zawiadomienia ze względu na podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, polegającego na niezłożeniu w urzędzie przedmiotowego zeznania, w celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.
Czy w przedstawionej sytuacji wszczęcie kontroli bez zawiadomienia ze względu na niezłożenie zeznania w terminie jest uzasadnione, jeśli w przeddzień rozpoczęcia kontroli złożono zaległe zeznanie?