Pytanie
Pracownica w 14 dni po porodzie wnioskuje o udzielnie jej dodatkowego i rodzicielskiego urlopu w pełnym wymiarze. 14 dni przed rozpoczęciem urlopu dodatkowego rezygnuje z niego i chce wrócić do pracy, urlop dodatkowy ma wykorzystać jej mąż. Po zakończeniu urlopu dodatkowego przez męża chce wziąć urlop rodzicielski na 8 tygodni i pracować na 1/2 etatu, potem oboje zamierzają wziąć urlop na 9 tygodni, żeby wykorzystać w pełni 26 tygodni.
Czy nie zaburza to ciągłości wykorzystania urlopu rodzicielskiego?
Jak w praktyce powinno odbywać się składanie wniosków o rezygnację/przyznanie urlopu przez pracownicę i jej męża?