Pytanie
Spółka ma podpisane z gminą dwie umowy - jedną na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a drugą w zakresie odbierania i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy. Zgodnie z pierwszą umową wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, obsługi, eksploatowania, konserwowania, monitorowania oraz bieżącego utrzymania PSZOK. Ponadto wykonawca jest zobowiązanydo przyjmowania w PSZOK odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy niżej wymienionych odpadów zbieranych selektywnie wymieniono 15 rodzajów odpadów). Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia całej dokumentacji zbieranych odpadów oraz posiadania stosownych zezwoleń. Zgodnie z drugą zbieramy od mieszkańców wszelkie odpady z terenu gminy. Generalnie Spółka zajmuje się całą gospodarką śmieciową na terenie gminy.
Czy wystawiając faktury VAT za wyżej wymienione usługi powinniśmy zastosować stawkę VAT w wysokości 8% czy 23%?
Czy stosując stawkę VAT 8% należy wpisać PKWIU?