Termin wykonania robót jest koniecznym elementem decyzji

Samorząd terytorialny

Organ nadzoru budowlanego zamierza wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości - na podst. art. 66 pr. bud. (zły stan techniczny obiektu). Zgodnie z tym przepisem, organ jest...

06.06.2013