Za jeden przedmiot tylko jedna ocena na świadectwie

Uczeń, który realizuje przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, powinien otrzymać tylko jedną ocenę na świadectwie. Taki podział nie oznacza bowiem, że realizuje dwa przedmioty oddzielnie.

26.06.2013

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca

BHP

Zespół powypadkowy uznał zdarzenie za wypadek przy pracy, z czym nie chce się zgodzić pracodawca i odmawia zatwierdzenia protokołu powypadkowego. Czy zespół powypadkowy musi w takim przypadku...

25.06.2013