Za niesegregowanie odpadów grozi grzywna

Samorząd terytorialny

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem. Po otrzymaniu...

09.04.2014

Obowiązek kontroli dotyczy także dróg wewnętrznych

Samorząd terytorialny

Na burmistrzu spoczywa obowiązek dokonywania kontroli okresowych (rocznych oraz pięcioletnich) stanu technicznego dróg. Czy kontroli okresowej podlegają wyłącznie drogi gminne, czy też drogi...

08.04.2014