Obowiązek kontroli dotyczy także dróg wewnętrznych

Samorząd terytorialny

Na burmistrzu spoczywa obowiązek dokonywania kontroli okresowych (rocznych oraz pięcioletnich) stanu technicznego dróg. Czy kontroli okresowej podlegają wyłącznie drogi gminne, czy też drogi...

08.04.2014

Małą szkołę można przekazać na podstawie umowy

Gmina zamierza zlikwidować bardzo małą szkołę podstawową z klasami I-VI i z oddziałem przedszkolnym (łącznie 39 dzieci). Mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić i deklarują chęć założenia...

04.04.2014