Nie ma górnego limitu wytwarzanych odpadów

Środowisko

W ustawie o odpadach nie określono górnych limitów ilości wytwarzanych odpadów. Podobnie takich ograniczeń nie wskazano bezpośrednio w ustawie Prawo ochrony środowiska.

12.06.2014