Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy akumulatory niklowo-kadmowe np. z instalacji alarmowych i wkrętarek są bateriami i akumulatorami przemysłowymi czy przenośnymi?


Odpowiedź:

O rodzaju baterii czy akumulatorów decyduje, do jakiego rodzaju zastosowań są przeznaczone i z myślą, o jakim odbiorcy są wytwarzane. To, czy dany akumulator czy bateria zastosowany w instalacji alarmowej czy wkrętarce, jest akumulatorem przemysłowym czy przenośnym w głównej mierze zależy od tego, czy jest on zaprojektowany wyłącznie do celów przemysłowych lub zawodowych czy też i do innych celów, np. domowych.
 

Jeśli akumulator zastosowany w instalacjach i urządzeniach nie jest zaprojektowany wyłącznie do użytku przemysłowego lub zawodowego (może być zastosowany np. w urządzeniach domowych) i zarazem spełnia definicję akumulatora przenośnego, to będzie traktowany jako akumulator przenośny. Przy klasyfikacji, czy dany akumulator jest akumulatorem przenośnym czy przemysłowym, ważna jest więc ocena, czy dany akumulator jest przeznaczony wyłącznie do celów przemysłowych lub zawodowych czy też może być wykorzystany również i w innych urządzeniach.


Uzasadnienie:

Artykuł 6 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) – dalej u.b.a. definiuje baterie przemysłowe oraz akumulatory przemysłowe jako baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do u.b.a. Natomiast przy kwalifikowaniu baterii i akumulatorów jako przenośnych poza spełnieniem pozostałych kryteriów (szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku) należy zwrócić uwagę, czy nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego. Potwierdza to pkt 4 załącznika nr 2 do u.b.a. wskazującego baterie i akumulatory przenośne.

Zatem przy klasyfikowaniu baterii i akumulatorów jako przemysłowych decydujące jest ich przeznaczenie, z myślą o jakiego rodzaju zastosowań są produkowane.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.