Odpowiedź: tak, jest to dopuszczalne bowiem przepisy nie ograniczają terminu w jakim pracownik ma złożyć taki wniosek np. dzień po narodzinach dziecka. Dodatkowo, termin 2 miesięcy od narodzin dziecka nie jest terminem odległym od daty kiedy zaistniało takie zdarzenie.

Uzasadnienie: zasady udzielania urlopu okolicznościowego pracownikom uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) - dalej r.u.n.u.z.

Zgodnie z § 15 r.u.n.u.z. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi – na jego wniosek – 2 dni urlopu okolicznościowego w związku z urodzeniem się dziecka temu pracownikowi. Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie nie wprowadza żadnych warunków dodatkowych (oprócz złożenia wniosku), które pracownik musiałby spełnić, aby wykorzystać przysługujący mu urlop okolicznościowy.

Prawo nie daje pracodawcy możliwości odmówienia udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego w związku z narodzinami dziecka pracownikowi, jak i nie nakłada na pracownika obowiązku udokumentowania sposobu wykorzystania urlopu.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych