Zmiana warunków zatrudnienia wymaga zgody nauczycielki

W jaki sposób należy zmienić warunki zatrudnienia nauczycielowi, który należy do związków zawodowych?Nauczycielka muzyki w związku z brakiem godzin ma w bieżącym roku szkolnym 15 godzin w bibliotece...

26.09.2014

Obdarowany też złoży zeznanie podatkowe SD-3

Cudzoziemiec jest w przedstawionej sytuacji obowiązany zgłosić darowiznę do opodatkowania składając zeznanie SD-3 naczelnikowi urzędu skarbowego właściwym dla cudzoziemca ze względu na miejsce jego...

24.09.2014

Firma zapłaci podatek od banera reklamowego

Wmurowany w ziemię baner reklamowy stanowi budowlę podlegającą podatkowi od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie tu wartość wynikająca z faktury - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego...

23.09.2014