Tylko faktura od komornika pozwoli odliczyć VAT

Jeżeli podatnik nie otrzymał wystawionej przez komornika sądowego faktury dokumentującej dostawę nieruchomości, dokonanej w trybie egzekucyjnym, nie służy mu prawo odliczenia podatku naliczonego -...

30.09.2014

Spółdzielnia pokrywa koszty wymiany kaloryfera

Budownictwo

W mieszkaniu należącym do spółdzielni mieszkaniowej przecieka kaloryfer. Mieszkanie zamieszkują osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Kto zgodnie z prawem ma obowiązek wymiany...

29.09.2014

Wypadek wykonawcy nie skutkuje wygaśnięciem umowy

Zamówienia publiczne

Jak powinien zachować się zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca uległ wypadkowi i nie może wykonywać umowy o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi? Czy wykonawca powinien wskazać osobę, która...

28.09.2014

Dawne zatrudnienie nie ogranicza wyboru ryczałtu

Jeżeli zatrudnienie jest zdarzeniem odległym (5 lat), to okoliczność ta nie będzie mieć wpływu na możliwość rozliczenia się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wyjaśnia ekspert...

26.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski