Zawieszony nauczyciel nie dostanie dodatków

Zawieszonemu pedagogowi przysługuje jedynie wynagrodzenie zasadnicze w pełnym wymiarze. Nie może zatem liczyć na otrzymanie dodatków - podkreśla Piotr Gąsiorek w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

16.10.2014

Biegły rewident nie musi być podatnikiem VAT

Biegły rewident nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jeżeli nie świadczy usług doradztwa oraz spełnia pozostałe warunki zwolnienia od podatku ze względu na wartość sprzedaży.-...

15.10.2014