Czy PSZOK powinien uzyskać wpis w rejestrze GIOŚ?

Środowisko

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy PSZOK zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory powinien uzyskać wpis w rejestrze GIOŚ?

02.11.2017

Spółka komunalna nabywa śmieciarkę zgodnie z p.z.p.

Zamówienia publiczne

Czy spółka prawa handlowego (spółka z o.o.) ze 100% udziału gminy, realizująca zadanie własne gminy w zakresie odbioru odpadów, dokonując zakupu samochodu śmieciarki o wartości ok. 300 tys. zł - może...

29.10.2017