Pytanie użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego:

Chcemy skompletować narzędzia w jednej skrzyni (profesjonalnej z szufladami). Całość kompletu będzie przekraczała wartość 15.000 zł. W zestaw będą wchodziły typowe narzędzia: wiertarka, szlifierka, wkrętaki itp. Będzie to tzw. szafa serwisowa na wyjazdy do klientów – jesteśmy firmą usługową. Chcemy to zakwalifikować jako środek trwały. Czy możemy tak postąpić?

Odpowiedź

Zestaw narzędzi nie stanowi raczej jednej, funkcjonalnej całości. Każde z narzędzi może być używane oddzielnie, a utworzenie z nich „zestawu” jest w Państwa przypadku podyktowane jedynie względami praktycznymi.

Do ewidencji należy zatem przyjmować odrębnie poszczególne narzędzia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
a) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
b) maszyny, urządzenia i środki transportu,
c)  inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jeśli każde z narzędzi jest w pełni funkcjonalne samodzielnie, należy je przyjąć do ewidencji odrębnie. Każdy z elementów w istocie stanowi całość i jest kompletny i zdatny do użytku. Elementy te nie są w żaden sposób trwale połączone. W związku z tym moim zdaniem należałoby każdy z elementów zestawu potraktować jako odrębny środek trwały.

Zestaw narzędzi nie stanowi raczej jednej, funkcjonalnej całości. Każde z narzędzi może być używane oddzielnie, a utworzenie z nich „zestawu” jest w Państwa przypadku podyktowane jedynie względami praktycznymi.

Do ewidencji należy zatem przyjmować odrębnie poszczególne narzędzia. Jeśli będą używane dłużej niż rok, będą stanowić środki trwałe. Jeśli okres przydatności będzie krótszy niż rok, można jednorazowo zaliczyć je do kosztów. Podobnie będzie w przypadku, gdy jednostkowa wartość początkowa poszczególnych narzędzi nie przekroczy kwoty 10.000 zł. W takim przypadku wydatki na ich nabycie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (a nie poprzez odpisy amortyzacyjne).

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów