Co należy zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną okulistyczną pacjentów w związku z nieotrzymaniem kontraktu na świadczenia okulistyczne?

Czy ta dokumentacja może pozostać w miejscu dotychczasowego udzielania świadczeń (salon optyczny)?

Chodzi o NZOZ z wpisaną jednostką organizacyjną okulistyczną. Od 12 lat jego właściciel wynajmował gabinet w salonie optycznym pod innym adresem niż siedziba. Zatrudnione były dwie okulistki na umowy kontraktowe pomiędzy NZOZ a ich gabinetem okulistycznym prowadzonym w salonie, w którym mają zarejestrowaną prywatną praktykę okulistyczną.

Jaką prawną formę po zakończeniu kontraktu i zamknięciu jednostki organizacyjnej należy przyjąć pozostawiając dokumentację okulistyczną pacjentów w miejscu dotychczasowej działalności (salon optyczny)?