Kierownikiem zamawiającego w gminie jest wójt

Samorząd terytorialny

Wójt jako organ gminy określony wprost w ustawie o samorządzie gminnym, spełnia definicję kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych....

07.11.2017

Nauczyciel na zastępstwo bez dodatkowej umowy

W ramach jednej umowy nauczyciel może pozostać zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć oraz dodatkowo na czas określony na zastępstwo - podkreśla Joanna Lesińska w serwisie LEX...

02.11.2017