Pracownik powołany może zostać odwołany w każdym czasie

Samorząd terytorialny

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Jeżeli odwołanie nastąpiło w...

12.04.2016