Prawo opcji nie może zmniejszyć zakresu zamówienia

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może w ramach opcji przewidzieć ograniczenie (pomniejszenie) zakresu udzielanego zamówienia zastrzegając jednocześnie, jaki będzie gwarantowany zakres zamówienia? - pyta użytkownik...

30.03.2016

Zasady opracowania UPUL powinny być wskazane w ofercie

Środowisko

Zasady opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) oraz sposób przedłożenia dokumentacji wraz z określeniem liczby egzemplarzy powinien być już wskazany w ofercie. Zasady te powinny...

29.03.2016