Organ podatkowy może kwestionować cenę sprzedaży

Organy podatkowe są uprawnione do zakwestionowania ceny określonej w umowie, o ile wykażą, że podatnik miał realne możliwości uzyskania ceny wyższej od transakcyjnej wyjaśnia ekspert Vademecum...

31.03.2016

Umowy sezonowe mogą trwać dłużej niż 33 miesiące

Do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony nie wlicza się umów zawartych w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym, wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska,ekspert...

30.03.2016

Jak udokumentować wobec ZUS chorobę zleceniobiorcy?

Jeżeli z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zleceniodawca w przekazywanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych nie zawiera...

30.03.2016