Kto odpowiada za prawidłowe odwodnienie drogi?

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada na pytania Użytkownika publikacji: Kto odpowiada za prawidłowe odwodnienie drogi? Czy istnieje zapis mówiący, że wpust deszczowy jest elementem drogi? Czy...

13.05.2016

Stowarzyszenie też przekaże Jednolity Plik Kontrolny

Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS, niebędące przedsiębiorcą i niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie od 1 lipca 2016 r. zobowiązane do...

11.05.2016