Zmiana stanowiska pracy może zostać dokonana w drodze aneksu

Samorząd terytorialny

W aneksie do istniejącej umowy o pracę, należy wskazać wszystkie elementy dotychczasowego stosunku pracy, które ulegają zmianie. Trzeba również wskazać datę od jakiej zmiany zaczynają obowiązywać....

30.05.2016

Przebudowa ścieżek leśnych podlega zgłoszeniu

Budownictwo

Roboty budowlane polegające na przebudowie ścieżek leśnych na ścieżki typu singletrack nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty te wymagają dokonania jedynie zgłoszenia.

27.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski