Projekt budowy drogi powinien być sprawdzony

Budownictwo

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do...

09.06.2016

Wykonawca nie powinien sam sobie wystawiać referencji

Zamówienia publiczne

Wykonawca w wykazie usług wskazał jedną usługę świadczoną na rzecz własnego oddziału, mającego siedzibę w innym mieście. Spółka ta posiada aż 14 oddziałów regionalnych. Na potwierdzenie należytego...

08.06.2016

Kontrolę stosowania pofermentu przeprowadza WIOŚ

Środowisko

Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE oraz środków wspomagających uprawę roślin prowadzi Inspekcja Ochrony...

08.06.2016