Ustawa nie narzuca kryteriów zwalniania nauczycieli

Nie ma nakazu dla dyrektora szkoły do zmniejszania zatrudnienia w pierwszej kolejności nauczycielom o niższym stopniu awansu zawodowego - tłumaczy Krzysztof Lisowski w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

11.05.2016