Zmiana stanowiska pracy może zostać dokonana w drodze aneksu

Samorząd terytorialny

W aneksie do istniejącej umowy o pracę, należy wskazać wszystkie elementy dotychczasowego stosunku pracy, które ulegają zmianie. Trzeba również wskazać datę od jakiej zmiany zaczynają obowiązywać....

30.05.2016