Student na zleceniu wspólnikiem spółki z o.o.

Wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w spółce z o.o., w której posiada udziały. Jeżeli taki wspólnik jest studentem i nie ukończył 26 lat to z tytułu wykonywania...

02.11.2016

Straż Ochrony Zwierząt może być beneficjentem dotacji

Samorząd terytorialny

Straż Ochrony Zwierząt działa w formie stowarzyszenia, które (jak każde inne stowarzyszenie) może być beneficjentem dotacji przeznaczonej na realizację zadań wskazanych w art. 400a ust. 1 ustawy z...

02.11.2016

Przedsiębiorstwo - mikro czy małe?

Od momentu rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, pracownica powinna być wyłączona ze stanu zatrudnienia obliczanego przy ustalaniu, czy przedsiębiorstwo jest mikro czy małym przedsiębiorstwem, tłumaczy...

02.11.2016

Strefę ochronną ujęcia wody ustanawia dyrektor RZGW

Środowisko

Strefę ochronną ujęcia wody dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej, i taką strefę ochronną ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki...

02.11.2016

Kiedy deklaracja zgodności traci swoją ważność?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dokręcenie do obudowy maszyny półek może spowodować utratę ważności przez deklarację zgodności? Jakie są kryteria?Co jeśli na deklaracji jest napisane...

01.11.2016