RDOŚ może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów

Środowisko

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów....

17.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski