Egzekwowanie postanowień zawartych w uchwale rady gminy

Samorząd terytorialny

Gmina podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorw nośnikw reklamowych na terenie miasta i zasad ich lokalizacji. Kto i w jaki sposb może wyegzekwować od właścicieli nieruchomości wykonanie...

10.03.2009

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Samorząd terytorialny

GOPS przekazuje na rachunek budżetu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Czy środki te należy zwrcić do urzędu wojewdzkiego, czy stanowią dochody budżetu gminy?

06.03.2009

Konkurs na stanowisko kierownicze

Samorząd terytorialny

Czy od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego - na stanowisko głwnego księgowego w ośrodku pomocy społecznej?

05.03.2009

Przekształcenie gminnego ośrodka kultury

Samorząd terytorialny

Czy gmina powinna przekształcić gminny ośrodek kultury i bibliotekę, aby działały jako instytucja kultury?Z czego to wynika i czy ma to być jedna instytucja kultury czy dwie oddzielne?W jaki sposb i...

03.03.2009