Inwestycje na wydzierżawionym gruncie

Samorząd terytorialny

Gmina wydzierżawiła grunt spłce gminnej ze 100% udziałem gminy. Czy na wydzierżawionym gruncie gmina może prowadzić inwestycje?

11.02.2009

Przebudowa drogi powiatowej

Samorząd terytorialny

Do starostwa wpłynął wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej wraz z mostem na rzece. Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę - starosta czy wojewoda?

10.02.2009

Recenzja książki

Samorząd terytorialny

Recenzja książki Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesw i porażek, przekład Joanna Borowska, Oficyna a Wolters Kluwer business, stron 219, Krakw 2009

06.02.2009

Odbieranie odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Czy możliwe jest ukaranie gminnej jednostki komunalnej za odmowę odbierania od właścicieli nieruchomości wyselekcjonowanych niebezpiecznych odpadw komunalnych?

05.02.2009

Program profilaktyki przeciwalkoholowej

Samorząd terytorialny

W jakiej formie powinien być prowadzony program profilaktyki przeciwalkoholowej- odrębnego rachunku bankowego czy funduszu celowego?

04.02.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski