Zabezpieczenie kredytu

Samorząd terytorialny

Jakie jest dopuszczalne zabezpieczenie dla banku przy kredycie udzielanym gminie? Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu pożyczki udzielanej gminie może być upoważnienie do dysponowania rachunkiem...

17.02.2009

Zezwolenie na wycinkę drzewa na działce gminnej

Samorząd terytorialny

Wjt gminy wystąpił do Starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa na działce gminnej. Czy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody starosta może odmwić wydania zezwolenia na wycinkę...

13.02.2009