Opłaty adiacenckie

Samorząd terytorialny

Wartość gruntw jest zmienna w czasie. W wielu przypadku jest to skutkiem czynnikw niezależnych od właścicieli gruntw, a następuje wskutek działań lokalnych władz. Wwczas cena nieruchomości gruntowych...

18.03.2009

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Na jakich zasadach, w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych, należy zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem?

16.03.2009

Granice administracyjne wsi

Samorząd terytorialny

Pojęcie granic administracyjnych wsi czy granic wsi nie posiada swojej legalnej definicji. Można co najwyżej prbować wywieść takowe na wykładni obowiązujących przepisw prawa, genezy tych przepisw i...

13.03.2009