Marcin Nagórek

Radca prawny w państwowej jednostce budżetowej. Członek organów dyscypliny finansów publicznych. Od kilku lat współpracownik czołowych wydawnictw prawniczych i finansowych, m.in. w zakresie - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowania administracyjnego, prawa finansowego w tym podatków lokalnych i rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

Artykuły autora

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy

Prawo karne

Punkty karne są ważne tylko przez rok, licząc od daty opłacenia mandatu. Punkty otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną jednak skasowane dopiero po dwóch latach - to wyjątek od zasady. Przekroczenie 24 (lub 20) punktów karnych przy zatrzymaniu powoduje wiele negatywnych konsekwencji (oprócz mandatu).

13.06.2024

Kiedy wymienić prawo jazdy?

Administracja publiczna

Zmiana adresu właściciela prawa jazdy nie powoduje konieczności wymiany dokumentu na nowy. Przy wymianie nie ma potrzeby zasadniczo przeprowadzać nowych badań lekarskich. Jest ono jednak obowiązkowe dla osób, które otrzymały terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na problemy zdrowotne.

04.06.2024

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty

Administracja publiczna

Sprawy związane z dowodami osobistymi szczegółowo określone są w przepisach. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dokument wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Warto mieć tę zasadę na uwadze.

29.05.2024

Na paszport dla dziecka zgodę muszą wyrazić rodzice - choć nie zawsze oboje

Turystyka Administracja publiczna

Ubiegając się o paszport (względnie – nowy paszport) osoba dorosła musi dopełnić pewnych podstawowych formalności. Z kolei dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku. W pewnych sytuacjach zgoda obojga nie jest jednak wymagana.

20.05.2024

Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o dowód osobisty

Administracja publiczna

Wniosek o dowód można złożyć osobiście w urzędzie lub w formie elektronicznej, przez internet. Jeśli brak jest możliwości osobistego odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku, można upoważnić inną osobę, by odebrała dokument. Wnioskodawca powinien jednak powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek.

13.05.2024
1  2