Piotr Zimmerman

Artykuły autora

Restrukturyzacja zapobiegawcza – biznes czeka na implementację unijnej dyrektywy...

Prawo gospodarcze

Coraz mniej czasu zostało na wdrożenie dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji, a znane są jedynie główne założenia projektu nowelizacji ustaw Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Mimo że wymogi tej dyrektywy są już w znacznym stopniu w treści obowiązujących przepisów, nie oznacza to, że implementacja dyrektywy w pozostałym zakresie będzie miała wymiar czysto kosmetyczny.

22.04.2022

Zimmerman: Mocna restrukturyzacja pilnie potrzebna

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus

Panująca pandemia wirusa COVID-19 wymusza na ustawodawcy pilne działania zmierzające do ochrony gospodarki przed skutkami bezprecedensowego załamania rynku. Odroczenie spłaty rat kapitałowych zaproponowane przez banki to dobry początek i na pewno potrzebny nie tylko małym i średnim przedsiębiorcom, ale i tym największym

25.03.2020

Wspólny majątek małżonków wchodzi do masy upadłości konsumenckiej

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy w swojej uchwale przeciął spory dotyczące traktowania majątku małżonków przy upadłości konsumenckiej. Uznał, że jeśli w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka pozostawał on w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości - pisze radca prawny Piotr Zimmerman

08.01.2020