Agnieszka Kurowska

Artykuły autora

Wygodne "zamówienia in house"

Zamówienia publiczne

Zamówienia in house oznaczają sytuacje, w których pod pewnymi warunkami zamawiający nie będzie zobowiązany do przestrzegania regulacji dotyczących zamówień publicznych, mimo że powierza wykonywanie...

19.06.2014
  1  2  3  4  5  6  7  8