Andrzej Janczak

Konsultant Regionalnego Ośrodka BHP. Certyfikat CIOP kompetencji wykładowcy w zakresie: prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Specjalista BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w zakładach chemicznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych i laboratoriach. Wykładowca w zakresie szkolenia doradców ds. przewozu ADR. Doradca ds. przewozu ADR w firmach i hurtowniach chemicznych. Konsultant w zakresie sporządzania kart charakterystyki zgodnie z wymogami REACH.

Artykuły autora

Przewóz towarów niebezpiecznych

BHP

W komentarzu Serwisu BHP Andrzej Janczak omówił wymagania, jakie muszą spełnić jednostki transportowe w celu przewożenia towarów niebezpiecznych.

09.11.2009