Krzysztof Kwiatkowski

Artykuły autora

Rząd szykuje zmiany w prawie autorskim

Do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych planowane jest dodanie rozdziału dotyczącego rozszerzonych zbiorowych licencji. Takie licencje mają upoważniać np. do korzystania z utworów...

14.04.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    31