Wioletta Rybicka

Artykuły autora

NIK ponagla Ministerstwo Środowiska

Środowisko

Najwyższa Izba Kontroli apeluje do ministra środowiska o dokończenie działań związanych z wprowadzeniem reformy gospodarki wodnej ujętych w projekcie nowej ustawy Prawo wodne. Rząd jednak prace nad...

24.09.2015

Grunt jest leśny nawet bez lasu

Środowisko

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania nie uprawnia do wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

23.09.2015
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    150