Prawie co trzeci Polak zetknął się z cyberprzestępstwem

Prawo karne Rynek i konsument Nowe technologie

Nieotrzymanie towaru po zapłacie, fałszywy mail, kradzież danych z karty debetowej lub kredytowej, przejęcie konta na profilu społecznościowym, opanowanie przez osobę trzecią ich poczty elektronicznej - z takimi cyberprzestępstwami naczęściej spotykają się Polacy - wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022”.

23.03.2022

Skarga nadzwyczajna - sąd nie zapewnił frankowiczom należytej ochrony

Rynek i konsument Kredyty frankowe

Brak właściwej ochrony konsumentów jako słabszej strony stosunku prawnego - taki zarzut stawia sądowi Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej sporu o kredyt frankowy. RPO wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść kredytobiorców wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty do czasu jej rozpoznania.

22.03.2022

UOKiK w 2021 r surowo karał nie tylko przedsiębiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2021 roku 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył kary wynoszące w sumie przeszło pół miliarda złotych. Po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

UOKiK: Prawie tysiąc decyzji w obronie konsumentów i konkurencji

Rynek i konsument

988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie pół miliarda złotych nałożonych kar - to fekty działalności w 2021 r. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony praw konsumentów i konkurencji. Po raz pierwszy sankcje za takie praktyki dotknęły nie tylko firm, ale także osoby nimi zarządzające, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

Rzecznik Finansowy apeluje o tworzenie przyjaznych usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w swoim kraju, często nie mają wystarczających środków do życia - stwierdza Rzecznik Finansowy. I postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.

18.03.2022

Ceny gazu przez kilka lat pod rządową kontrolą

Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse

Do 2027 roku przedłużamy ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Na tym rozwiązaniu skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki takie jak szpitale, szkoły czy instytucje kultury - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków - podkreślił.

18.03.2022

Za stłuczkę wyrządzoną przez Ukraińca z darmowym ubezpieczeniem zapłaci ubezpieczyciel

Prawo cywilne Rynek i konsument

Jeśli uchodźca z Ukrainy mający komunikacyjną polisę graniczną OC, otrzymaną nieodpłatnie od ubezpieczyciela, wyrządzi swoim pojazdem szkodę, to koszty wypłaconego przez towarzystwo odszkodowania pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taką zmianę wprowadziła specustawa ukraińska, obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego.

16.03.2022

Rzecznik Finansowy pyta o reklamy drogich pożyczek dla Ukraińców

Rynek i konsument

Rzecznik Finansowy chce poznać szczegóły i okoliczności związane z emisją reklamy pożyczek krótkoterminowych „Kapusta.24” w języku ukraińskim na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Chce też wiedzieć, czy Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zna sprawę, czy obserwował ją, a także czy akceptuje take warunki, jakie oferowała ta firma.

14.03.2022

Lichwiarskie pożyczki i absurdalne ceny noclegów - piekło dla uciekinierów, raj dla wyzyskiwaczy

Rynek i konsument Ukraina

Dla jednych tragedia, dla innych szansa na zarobek, zwłaszcza po chudych latach pandemii. Choć - jak podkreślają rządzący - Polacy otworzyli dla Ukraińców swoje serca i domy, to nie wszyscy bezinteresownie. Tak duża liczba uchodźców i brak systemowych rozwiązań to eldorado dla pseudoprzedsiębiorców oferujących uchodźcom lichwiarskie pożyczki, bardzo drogie noclegi czy przejazdy.

12.03.2022

Projekt - rząd chce lepiej przeciwdziałać zatorom płatniczym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Resort rozwoju skierował w czwartek do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zmiany mają m.in. uprościć obowiązek sprawozdawczy o praktykach płatniczych, przewidują też nowe uprawnienia Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na korzystne oferty polskich banków

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.

09.03.2022

Jest projekt - rzeczoznawca oceni, czy auto po wypadku może wrócić na drogę

Rynek i konsument Transport

Po wypadkach wiele samochodów kwalifikuje się na złom, a mimo tego są naprawiane i trafiają na drogi, mimo że nie jest to bezpieczne dla ich użytkowników. Od dawna trwają dyskusje nad wyeliminowaniem tej patologii i wreszcie powstał projekt przepisów dotyczących technicznej szkody całkowitej. Przygotował go Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ale problemu on raczej nie rozwiąże.

07.03.2022

Rada Przedsiębiorczości ostrzega przed zmianami w przepisach o kredycie konsumenckim

Rynek i konsument Finanse

Zaproponowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Ograniczy on bowiem finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe - przewiduje Rada Przedsiębiorczości. Zdaniem Rady osłabi on też pozycję konsumenta na tym rynku.

04.03.2022

Kantor nie zawsze może odmówić wymiany hrywien na złotówki

Rynek i konsument Ukraina

Kantor nie może odmówić wymiany hrywny, jeżeli podaje kursy jej kupna i sprzedaży na swojej tablicy. Jeśli jednak nie informuje o wymianie ukraińskiej waluty, ma prawo odesłać z kwitkiem. Niektóre kantory, w obawie przed stratami, zaczęły tak robić. Zdarzają się też działania lichwiarskie - wymiana hrywny za 1 grosz. Zdaniem prawników pilnie potrzebna jest interwencja państwa.

03.03.2022

TSUE: Klient ma być informowany o ryzyku związanym z polisami unit-linked

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Przed zawarciem umowy grupowego ubezpieczenia na życie "unit-linked" ubezpieczyciel powinien przekazać szczegółowe informacje na temat produktu i ryzyka z nim związanego pośrednikowi ubezpieczeniowemu, a ten ma obowiązek wyczerpująco poinformować o tym klienta – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w odpowiedzi na pytanie zadane przez polski sąd. 

01.03.2022

Poszkodowani przez GetBack wnieśli skargę do Komisji Europejskiej

Rynek i konsument Finanse Prawo unijne

Do Komisji Europejskiej trafiła skarga przeciwko Polsce na rażące naruszenia prawa Unii Europejskiej, których dopuścił się Idea Bank S.A. oraz polskie instytucje państwowe w związku ze szkodą poniesioną przez wiele tysięcy konsumentów w wyniku nabycia obligacji spółki GetBack S.A. oraz uniemożliwieniem im dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

28.02.2022

UOKiK na tropie porozumienia antykonkurencyjnego na rynku farmaceutycznym

Rynek i konsument Farmacja Ochrona konkurencji

Wymiana informacji pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi mogła ograniczać konkurencję na rynku i skutkować wyższymi cenami dla konsumentów w aptekach, ponieważ poprzez specjalistyczne narzędzia informatyczne hurtownie mogły mieć dostęp do informacji o cenach, rabatach i marżach swoich konkurentów. Sprawę bada UOKiK, a za antykonkurencyjne praktyki firmom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu.

28.02.2022

Dr Szymecka–Wesołowska: Kontrola żywności także w handlu internetowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urzędowej kontroli żywności podlega nie tylko produkcja i handel stacjonarny, ale także sprzedaż w kanałach internetowych. Sporą nowość w tym zakresie wprowadziło unijne rozporządzenie, które wyraźnie przewidziało dla organów kontrolnych możliwość uzyskania próbek poprzez składane anonimowo internetowe zamówienia. Tak pobierane próbki mogą być analizowane i poddawane weryfikacji.

26.02.2022

Sąd: Bank słusznie ukarany za wymuszanie pełnomocnictw

Rynek i konsument

Sąd podtrzymał karę ponad 900 tys. zł nałożoną w 2013 r. przez UOKiK za umieszczanie we wzorcach umów o kredyt konsumencki postanowienia o udzieleniu nieodwołalnych pełnomocnictw do pobierania pieniędzy z rachunków konsumentów, zabezpieczając w ten sposób spłatę przeterminowanego zadłużenia. UOKiK uznał to za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

24.02.2022

Ruszył proces w sprawie afery GetBack

Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął proces w sprawie afery GetBack. Oskarżonych jest 16 osób, w tym były prezes zarządu spółki Konrad Kąkolewski oraz byłe kierownictwo Idea Banku. Poszkodowanych w sprawie jest ponad 9 tys. obligatariuszy, którzy stracili prawie 3 mld zł. Akt oskarżenia liczy 1200 stron, a akta zawierają 1600 tomów.

23.02.2022