Bankowi nie wolno blokować konta, bo upadły konsument nie może zostać bez środków do życia

Rynek i konsument Domowe finanse

Bankom zdarza się blokować rachunki osób upadłych w momencie ogłoszenia przez nie upadłości konsumenckiej, nie zważając na to, czy kwota wpływająca na rachunek wchodzi do masy upadłości, czy też nie. Tymczasem banki nie powinny tak postępować, ponieważ na podstawie posiadanych informacji są w stanie ustalić, że środki nie wchodzą do masy upadłości.

02.04.2022

UOKiK: Nowe etykiety energetyczne produktów nie zawsze prawidłowe

Rynek i konsument

Brak etykiety energetycznej, etykieta nieprawidłowo sporządzona, niewłaściwa karta informacyjna produktu - takie m.in. nieprawidłowości stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzając, czy dostawcy i sprzedawcy pralek, pralko-suszarek, zmywarek, urządzeń chłodniczych prawidłowo stosują etykiety energetyczne. - Bo nabywca ma prawo wiedzieć, ile prądu zużyje np. nowa lodówka i jakie ma parametry - komentuje Urząd.

01.04.2022

Zmiany w rozliczaniu prosumentów energii już obowiązują

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Od 1 kwietnia obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Zgodnie z tym systemem, prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Według ekspertów od rynku energii, te nowe zasady będą mniej korzystne i mogą zahamować rozwój takiej produkcji energii.

01.04.2022

TSUE: Bilet na koncert nie do zwrotu, także kupiony u pośrednika

Rynek i konsument

Podobnie jak w przypadku zakupu biletu bezpośrednio od organizatora koncertu, prawo do odstąpienia nie przysługuje też przy zakupie u pośrednika, o ile ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem tego prawa ciążyłoby na organizatorze - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. To wyjątek od ogólnej zasady dotyczący wypoczynku i imprez kulturalnych.

31.03.2022

Jak e-sąd to i e-mediacja - przy Ultima RATIO powstało jej centrum

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Przy sądzie polubownym Ultima RATIO. wystartowało właśnie centrum mediacji online. Oferuje program ochrony kupujących, który ma być rozwiązaniem dla sklepów prowadzących sprzedaż internetową. Rozwiązanie zakłada, że spory z kupującymi rozstrzygać będą niezależni mediatorzy sądowi, a składanie skarg odbywać się będzie w... witrynach sklepów.

31.03.2022

Rząd nie planuje rozszerzenia handlu w niedziele na cały kraj

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

Pod koniec lutego, w związku z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy, rząd zezwolił na działalność w niedziele sklepów w województwach lubelskim i podkarpackim. Według Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej nie ma potrzeby, aby takie wyłączenie objęło także inne województwa, gdzie nastąpił duży napływ cudzoziemców.

28.03.2022

UOKiK ukarał firmy odzieżowe za fałszowanie produktów

Rynek i konsument

Przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania laboratoryjne produktów firm Kubenz, Recman i Dastan Logistic, wytwarzających męską odzież wizytową, potwierdziły, że w wielu przypadkach konsument kupował odzież z innych materiałów niż deklarowane. Prezes UOKiK nałożył na firmy łącznie ponad 2,1 mln zł kary za fałszowanie składu produktów.

28.03.2022

Fotowoltaika popularna, to i naruszeń prawa dużo

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Coraz większemu zainteresowaniu konsumentów instalacjami fotowoltaicznymi towarzyszy rosnąca liczba skarg na tę branżę trafiających do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Najwięcej problemów dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem i obciążania konsumentów kosztami w takiej sytuacji. UOKiK postawił zarzuty spółkom FG Energy oraz Krajowy Projekt Energetyczny, toczy się także 10 postępowań wyjaśniających.

23.03.2022

Prawie co trzeci Polak zetknął się z cyberprzestępstwem

Prawo karne Rynek i konsument Nowe technologie

Nieotrzymanie towaru po zapłacie, fałszywy mail, kradzież danych z karty debetowej lub kredytowej, przejęcie konta na profilu społecznościowym, opanowanie przez osobę trzecią ich poczty elektronicznej - z takimi cyberprzestępstwami naczęściej spotykają się Polacy - wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022”.

23.03.2022

Skarga nadzwyczajna - sąd nie zapewnił frankowiczom należytej ochrony

Rynek i konsument Kredyty frankowe

Brak właściwej ochrony konsumentów jako słabszej strony stosunku prawnego - taki zarzut stawia sądowi Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej sporu o kredyt frankowy. RPO wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść kredytobiorców wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty do czasu jej rozpoznania.

22.03.2022

UOKiK w 2021 r surowo karał nie tylko przedsiębiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2021 roku 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył kary wynoszące w sumie przeszło pół miliarda złotych. Po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

UOKiK: Prawie tysiąc decyzji w obronie konsumentów i konkurencji

Rynek i konsument

988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie pół miliarda złotych nałożonych kar - to fekty działalności w 2021 r. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony praw konsumentów i konkurencji. Po raz pierwszy sankcje za takie praktyki dotknęły nie tylko firm, ale także osoby nimi zarządzające, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

Rzecznik Finansowy apeluje o tworzenie przyjaznych usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w swoim kraju, często nie mają wystarczających środków do życia - stwierdza Rzecznik Finansowy. I postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.

18.03.2022

Ceny gazu przez kilka lat pod rządową kontrolą

Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse

Do 2027 roku przedłużamy ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Na tym rozwiązaniu skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki takie jak szpitale, szkoły czy instytucje kultury - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków - podkreślił.

18.03.2022

Za stłuczkę wyrządzoną przez Ukraińca z darmowym ubezpieczeniem zapłaci ubezpieczyciel

Prawo cywilne Rynek i konsument

Jeśli uchodźca z Ukrainy mający komunikacyjną polisę graniczną OC, otrzymaną nieodpłatnie od ubezpieczyciela, wyrządzi swoim pojazdem szkodę, to koszty wypłaconego przez towarzystwo odszkodowania pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taką zmianę wprowadziła specustawa ukraińska, obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego.

16.03.2022

Rzecznik Finansowy pyta o reklamy drogich pożyczek dla Ukraińców

Rynek i konsument

Rzecznik Finansowy chce poznać szczegóły i okoliczności związane z emisją reklamy pożyczek krótkoterminowych „Kapusta.24” w języku ukraińskim na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Chce też wiedzieć, czy Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zna sprawę, czy obserwował ją, a także czy akceptuje take warunki, jakie oferowała ta firma.

14.03.2022

Lichwiarskie pożyczki i absurdalne ceny noclegów - piekło dla uciekinierów, raj dla wyzyskiwaczy

Rynek i konsument Ukraina

Dla jednych tragedia, dla innych szansa na zarobek, zwłaszcza po chudych latach pandemii. Choć - jak podkreślają rządzący - Polacy otworzyli dla Ukraińców swoje serca i domy, to nie wszyscy bezinteresownie. Tak duża liczba uchodźców i brak systemowych rozwiązań to eldorado dla pseudoprzedsiębiorców oferujących uchodźcom lichwiarskie pożyczki, bardzo drogie noclegi czy przejazdy.

12.03.2022

Projekt - rząd chce lepiej przeciwdziałać zatorom płatniczym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Resort rozwoju skierował w czwartek do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zmiany mają m.in. uprościć obowiązek sprawozdawczy o praktykach płatniczych, przewidują też nowe uprawnienia Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na korzystne oferty polskich banków

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.

09.03.2022

Jest projekt - rzeczoznawca oceni, czy auto po wypadku może wrócić na drogę

Rynek i konsument Transport

Po wypadkach wiele samochodów kwalifikuje się na złom, a mimo tego są naprawiane i trafiają na drogi, mimo że nie jest to bezpieczne dla ich użytkowników. Od dawna trwają dyskusje nad wyeliminowaniem tej patologii i wreszcie powstał projekt przepisów dotyczących technicznej szkody całkowitej. Przygotował go Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ale problemu on raczej nie rozwiąże.

07.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski