Chodzi o ustawę z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Większość jej uregulowań zaczęła obowiązywać od 28 lipca 2022 r. I będą obowiązywać do czasu wejścia w życie ustawy o dodatku węglowym. Ustawa, która procedowana jest w parlamencie przewiduje dla gospodarstw domowych dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł, pod warunkiem że głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet z węgla kamiennego. Więcej o proponowanym rozwiązaniu w tekście: Będzie dodatek osłonowy bis, tym razem hojniejszy

 

Dla odbiorcy niższa cena dla sprzedawcy rekompensata

Ustawa z 22 czerwca ma bronić gospodarstwa domowe przed rosnącymi cenami węgla, a także zapobiegać  trudnościom przy jego zakupie. Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych, ale także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 3 mld zł. To pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które będą płatne w dwóch równych transzach, pierwsza w tym roku, druga w 2023 r.

Odbiorcy indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli kupić węgiel po cenie odpowiadającej jego średniej cenie z ostatniego roku. Węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego będzie mógł być sprzedawany odbiorcy końcowemu po cenie 996,60 zł brutto za tonę. A więc w cenie niższej niż cena rynkowa. Resort ustalając cenę preferencyjną na takim poziomie przyjął średnią cenę węgla w 2021 roku. 
Firmy, które importują lub zamierzają importować węgiel, a które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Do rekompensaty uprawnieni będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy się w programie u zarządcy rozliczeń i zagwarantowanie sprzedaży odbiorcom indywidualnym węgla po wymienionej cenie .Rekompensaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Rola tego podmiotu polegać będzie m.in. na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego początkowo wyniesie  1073,13 gr brutto. Przeczytaj więcej: Od dziś obowiązują dopłaty do węgla, mogą na nich skorzystać polskie kopalnie

Pierwotnie projekt przewidywał, że sprzedawcy węgla o rekompensatę będą mogli się starać dopiero od 1 stycznia 2023 r., a pieniądze mieli otrzymać do 31 marca 2023 r.  Posłowie wprowadzili poprawkę, która wprowadza dodatkowy termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty – od 15 października – tak, by przedsiębiorcy mogli otrzymać część pieniędzy do 31 grudnia 2022 r. W tym terminie będzie jednak możliwa wypłata tylko połowy z ogólnej puli przeznaczonych na program środków.Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie będzie wymagać decyzji administracyjnej.

Przeczytaj także: Dodatek osłonowy - pod jednym adresem może być więcej niż jedno gospodarstwo domowe>>

 

 

Podstawowy warunek wpis do CEEB

Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Węgiel będzie sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. A w 2022 r. maksymalna ilość zakupionego węgla po preferencyjnej cenie nie będzie mogła przekroczyć 3 tony.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

- Nie będzie to pieniądz dawny do ręki obywatelowi. Obywatel będzie musiał się udać do składu węgla z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która da mu prawo do otrzymania węgla w gwarantowanej cenie, w limicie 3 ton. Będzie musiał też wypełnić stosowne oświadczenie. Każdy uczestnik tego programu otrzyma bon do wejścia do „Programu czyste powietrze” na wykonanie audytu energetycznego. Ten bon będzie obowiązywał przez rok. Będzie to dodatkowa zachęta – poinformowała Anna Moskwa.

Ten sam mechanizm ma obowiązywać dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w liczbie adekwatnej do liczby mieszkań gospodarstwa domowych czyli liczby mieszkań.

- Czyli jeśli we wspólnocie jest 20 mieszkań ogrzewanych jedną kotłownią zbiorczą to mnożymy liczbę 20 przez 3 tony - obrazowała minister. 

Rekompensaty tylko do węgla sprowadzonego po 16 kwietnia

Mechanizm rekompensat, obejmie tylko węgiel, który trafił lub trafi do Polski po 16 kwietnia, czyli po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel, a dopłaty uruchomione zostaną dopiero po wejściu w życie projektowanej ustawy.

W trakcie prac parlamentarnych, posłowie zaakceptowali też poprawę zobowiązującą ministra klimatu i środowiska do prowadzenia portalu informacyjnego dotyczącego możliwości zakupu węgla i otrzymania rekompensaty. Minister będzie musiał również wydać komunikat, w którym poinformuje o uruchomieniu tego portalu.

Zgodnie z podanymi w ocenie skutków regulacji ustawy szacunkami ministerstwa klimatu, w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny w jakimkolwiek celu grzewczym wynosiła 4,3 mln, w 3,8 mln był to podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń. Zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych MKiŚ szacuje na poziomie 7,4 mln ton.