Rząd planuje zmianę zasad waloryzacji rolniczych rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje, że kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożona oraz że analizuje obecnie możliwości jej zmiany. Chodzi głównie o tych emerytów i rencistów, którzy w czasie aktywności zawodowej pracę w gospodarstwie rolnym łączyli z inną pracą zawodową. Obecnie pobierają świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch źródeł – ZUS i KRUS.

03.08.2022

W pandemii o prawie 2 lata skróciła się długość życia Polaków

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

W 2021 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 71,8 roku, a kobiet - 79,7 roku. Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2021 r., w porównaniu do 2019 r., uległo skróceniu o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet – podał w piątek GUS.

29.07.2022

Zasiłek dla bezrobotnych to nie świadczenie przedemerytalne

Emerytury i renty Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza wydłużać okresu przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych po 60. roku życia. Bo 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to wiek, którego ukończenie uprawnia do emerytury. Do niego i możliwości nabycia prawa do emerytury dostosowane są przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

29.07.2022

Nie będzie zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej z podatku i składki zdrowotnej

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych domaga się zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na takie rozwiązania nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Finansów także nie planuje dodatkowych rozwiązań dla tej grupy osób na gruncie podatkowym.

23.07.2022

ZUS: Ubezpieczeni mogą już sprawdzić, jaki kapitał zgromadzili na emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Podsumowanie składek według stanu na 31 grudnia 2021 roku Zakład przygotował takie dane dla prawie 23,2 mln osób. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w ZUS.

21.07.2022

Prezes ZUS o korzyściach z kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Teraz opłaca się dłużej pracować, bo im później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona przyznawana w wyższej wysokości. Dodatkowo, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie musimy płacić podatku od przychodów z pracy zarobkowej – przypomina Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20.07.2022

SN: Świadczenie przedemerytalne liczone wraz z okresem zasiłku dla bezrobotnych

Emerytury i renty Prawo pracy

Okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać w całości wyłącznie po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn od niego niezależnych, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 73 ust. 3 lub 5 ustawy o promocji zatrudnienia - taki jest sens najnowszej uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

20.07.2022

Mamy już w Polsce ponad 6 mln emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

Od października 2021 r. liczba emerytów, którym świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie spada poniżej 6 mln osób. W maju 2022 r. ZUS wypłacił rekordową do tej pory liczbę emerytur - pieniądze otrzymało 6 049,6 tys. osób. Zdaniem ekspertów, na stałe weszliśmy już na poziom ponad 6 mln świadczeniobiorców. Dane ZUS potwierdzają stopniowy wzrost liczby emerytów oraz wzrost wydatków na emerytury.

19.07.2022

RPO ma uwagi do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Domowe finanse Emerytury i renty RODO

Tworzenie baz czy rejestrów z nadmiarowymi danymi osobowymi jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych, o czym stanowi unijne rozporządzenie RODO – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że dane gromadzone w Centralnej Informacji Emerytalnej muszą być też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

15.07.2022

MRiPS: Prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2023 r. na poziomie 109,6 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty

W 2023 r. zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ma być ustalone na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – przewiduje rządowy projekt rozporządzenia. Prognozowany wskaźnik waloryzacji ma wynieść 109,6 proc., natomiast koszt waloryzacji ogółem tym wskaźnikiem szacowany jest na około 27,5 mld zł.

14.07.2022

Prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego

Emerytury i renty Prawo pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 11 lipca 2022 r., nowelizację Prawa geologicznego i górniczego, która likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy i ma uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

12.07.2022

Rząd przygotowuje rozporządzenie w sprawie przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Założenia do projektu rozporządzenia w tej sprawie zostały właśnie opublikowane. Rada Dialogu Społecznego na razie nie wypracowała wspólnego stanowiska w tej sprawie.

12.07.2022

TSUE: Czas wychowywania dziecka za granicą liczy się do świadczenia emerytalnego

Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne

Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.

09.07.2022

Emerytom łatwiej będzie wspierać organizacje dobroczynne

Emerytury i renty PIT

Emeryci przekażą półtora procenta PIT na organizacje pożytku publicznego bez utrudnień - zapowiada Ministerstwo Finansów. Wprowadzono bowiem mechanizm automatycznego przenoszenia danych konkretnej organizacji do zeznania w kolejnym roku. OPP uzyskały też zwiększenie do 1,5 proc. udziału w kwocie PIT, którą można przekazywać na ich rzecz.

08.07.2022

ZUS: 25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 25 sierpnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina ZUS. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku wypłata czternastki może kosztować nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

07.07.2022

Emeryci EWK złożyli mało wniosków o świadczenie wyrównawcze

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. liczba wniosków, które wpłynęły do ZUS o świadczenie wyrównawcze dla emerytów EWK, wyniosła zaledwie 7,7 tys. Ministerstwo rodziny na etapie prac nad ustawą o świadczeniu wyrównawczym szacowało, że emerytury te pobiera ok. 25,3 tys. osób. Widać jednak, że szacunki były mocno zawyżone, a więc i wydatki na świadczenie wyrównawcze nie będą aż tak duże.

06.07.2022

Mamy mniej biednych emerytów – ZUS publikuje skutki tegorocznej waloryzacji

Domowe finanse Emerytury i renty

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 r. poprawiła sytuację wielu otrzymujących je osób. W porównaniu z marcem 2021 r., liczba pobierających świadczenia w najniższej wysokości spadła o 7,4 proc. Po waloryzacji największy odsetek emerytur – 16,6 proc. – mieści się w przedziale od 2 000,01 zł do 2 400 zł. Emerytury wyższe niż 5000 zł pobiera prawie 16 proc. mężczyzn i niewiele ponad 3 proc. kobiet.

04.07.2022

GUS: 4,2 proc. wyniosła w Polsce w 2021 r. stopa ubóstwa skrajnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5 proc. Odnotowano natomiast niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5 proc. osób w 2020 r. do ok. 4 proc. w 2021 r. oraz nieco większy – ubóstwa ustawowego z około 9 proc. do niecałych 7 proc. przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa – podał GUS.

01.07.2022

Rolnicy-emeryci poszkodowani przez zasady waloryzacji świadczeń - MRiRW sprawdza, czy zmiana reguł jest możliwa

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

RPO otrzymuje skargi od rolników-emerytów na temat waloryzacji ich emerytur po wprowadzeniu nowych zasad w marcu 2022 r. Gdyby waloryzowane było całe świadczenie, a nie wysokość emerytury podstawowej, emeryci mieliby więcej pieniędzy w portfelu. Po interwencji RPO, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza, czy zmiana reguł waloryzacji jest wykonalna.

30.06.2022