Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.

20.09.2022

Kobiecie opłaca się przejście na emeryturę w wieku 60 lat, bo po pięciu latach będzie premia

Domowe finanse Emerytury i renty

Kobietom opłaca się nie zwlekać z przejściem na emeryturę. Nawet jeśli zrobią to w wieku 60 lat i przez 5 lat obok emerytury obliczanej na podstawie stanu konta będą pobierały również tzw. okresową emeryturę kapitałową, to po osiągnięciu 65 roku życia ZUS ponownie przeliczy ich świadczenie, a ta ich już docelowa emerytura może – jak twierdzą prawicy - wzrosnąć nawet o 50-60 proc.

19.09.2022

Raport: OFE mogą być nieopłacalne dla instytucji finansowych

Emerytury i renty Finanse

Perspektywa funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w stanie niezmienionym zakłada, że OFE stopniowo będą miały coraz mniej członków oraz coraz niższe aktywa. Z czasem staną się produktem nieopłacalnym dla instytucji finansowych – może to już mieć miejsce w najbliższych dekadach XXI wieku – wynika z najnowszego raportu Instytutu Emerytalnego.

14.09.2022

Sejm nie będzie pracował nad minimalną emeryturą dla każdego

Emerytury i renty Finanse

Sejm nie podejmie prac nad przepisami, które miałyby z definicji zapewnić minimalną emeryturę wszystkim osobom osiągającym wiek emerytalny. Sejmowa Komisja ds. petycji zadecydowała o nieuznaniu żądania zawartego w petycji, autor której apelował o takie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych.

14.09.2022

Jak otrzymać emeryturę czy rentę po zmarłym?

Domowe finanse Emerytury i renty

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jednak członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury czy renty, jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

13.09.2022

Pieniądze przekazane z OFE do ZUS są dziedziczone, ale mało kto o tym wie

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Finanse

Gdy w 2014 r. ówczesny rząd PO-PSL częściowo likwidował OFE i zgromadzone tam 153 mld zł trafiły na subkonta w ZUS, nikt nie pomyślał o uregulowaniu procedury dziedziczenia tych pieniędzy. Tymczasem jest takie prawo, tylko o pozostawionych środkach nie informują spadkobierców i osób uprawnionych ani OFE, ani ZUS. Ten ostatni nie ma w tym interesu, bo nieodebrane pieniądze po prostu zostaną w Zakładzie.

12.09.2022

ZUS: Ponad 3,6 mln emerytów i rencistów otrzymało już czternastą emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

We wtorek 6 września 2022 roku milion emerytów i rencistów otrzymało czternastą emeryturę o łącznej wartości 1,2 mld zł – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie 10, 15 lub 20 września. To dodatkowe świadczenie otrzymało już ponad 3,6 mln osób, a w sumie ma otrzymać około 9 mln emerytów i rencistów.

07.09.2022

Polacy nie chcą ani dnia czekać z przejściem na emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Rośnie liczba osób, którym ZUS przyznał emeryturę dokładnie w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2021 r. stanowiły one 68,2 proc. osób, którym przyznano świadczenie w okresie poniżej 1 roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. A ta grupa to z kolei aż 89,1 proc. spośród uprawnionych. Polacy decydują się na jak najszybsze korzystanie z uprawnień emerytalnych, a nieliczne zachęty nie motywują do pozostania na rynku pracy.

07.09.2022

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bezterminowa

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

01.09.2022

W 2023 r. będzie waloryzacja rent i emerytur na poziomie 113,8 proc. i wyższe bezrobocie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Zakłada on waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc. Rząd przewiduje też wzrost bezrobocia na koniec 2023 r. do 5,4 proc. Ostateczna wersja projektu ma zostać przyjęta pod koniec września.

30.08.2022

Bez dodatkowych uprawnień emerytalnych dla nauczycieli w ośrodkach wychowawczych i schroniskach

Kadry w oświacie Emerytury i renty

Pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i okręgowych ośrodków wychowawczych chcą mieć prawo do wcześniejszej emerytury na tych samych zasadach, co nauczyciele. Resort edukacji takich uprawnień przyznać im nie zamierza - podkreśla, że i tak są uprzywilejowani wobec innych nauczycieli. Przy okazji zdradza też, że korzystnych zmian dla tych ostatnich nie planuje.

30.08.2022

Jak jest zaliczany niepełny wymiar etatu do stażu pracy?

Emerytury i renty Prawo pracy

Od 15 listopada 1991 r. wymiar czasu pracy nie może wpływać na prawo ubezpieczonego do emerytury, a staż pracy, niezależnie od tego, czy pracownik pracuje na 1/4, połowie czy całym etacie, jest zaliczany dokładnie tak samo, jak w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze godzin - zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

27.08.2022

Kolek i Wojewódka: Reforma OFE kontrowersyjna, ale to nie kradzież

Finanse publiczne Emerytury i renty

Reforma otwartych funduszy emerytalnych z 2014 roku nadal budzi kontrowersje. W debacie publicznej narosło wiele nieprawdziwych mitów i fałszywych wniosków. Mowa o jakiejś kradzieży, zawłaszczeniu czy pozbawieniu możliwości dziedziczenia środków z OFE. A to nie jest prawda – piszą dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka ze spółki Instytut Emerytalny.

25.08.2022

Rozpoczęcie wypłat po 60 roku życia zamyka możliwość oszczędzania w PPK – nowe zasady informowania pracodawców

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Rozpoczęcie wypłat po ukończeniu 60. roku życia, choćby tylko z jednego rachunku PPK, uniemożliwia uczestnikowi pracowniczemu programu kapitałowego dalsze oszczędzanie w tym programie. 21 listopada br. wejdą w życie przepisy regulujące zasady informowania wszystkich pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK.

25.08.2022

W czwartek ruszają wypłaty 14. emerytur - ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc

Domowe finanse Emerytury i renty

W czwartek, 25 sierpnia 2022 r., pierwsi emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku. Kolejni seniorzy dodatkowe pieniądze otrzymają wraz z wrześniowym świadczeniem. W sumie czternastki trafią do około 9 mln osób. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą.

25.08.2022

Nie będzie wyrównania dla emerytów z roczników innych niż 1953 – projekt w sejmowej zamrażarce

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd negatywnie zaopiniował senacki projekt ustawy mający przywrócić emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 pełną podstawę obliczenia emerytury, która została im pomniejszona od 2013 r. o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Projekt trafił do sejmowej zamrażarki. Zdaniem ekspertów, rząd szkodzi emerytom przede wszystkim w zakresie wyrównania wypłat za miniony okres.

23.08.2022

Coraz więcej wydajemy na emerytury, ale wynagrodzenia w gospodarce rosną szybciej

Finanse publiczne Emerytury i renty

W 2021 r. wydatki na świadczenia pieniężne z FUS wyniosły ogółem 276 205,4 mln zł i stanowiły 10,6 proc. PKB, a wydatki na emerytury i renty sięgnęły 245 505,5 mln zł, czyli 9,4 proc. PKB – podaje ZUS. W tym okresie Zakład przyznał emeryturę 293,9 tys. osób, a jej przeciętna wysokość wyniosła 2 813,40 zł. Nowo przyznana emerytura stanowiła 51,7 proc. wynagrodzenia w gospodarce.

19.08.2022

Dane w Centralnej Informacji Emerytalnej mają być dobrze chronione

Emerytury i renty Finanse RODO

Tworzenie baz czy rejestrów z nadmiarowymi danymi osobowymi, jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych, o czym stanowi unijne rozporządzenie RODO. Dane gromadzone w Centralnej Informacji Emerytalnej muszą być też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo – wskazuje RPO. KPRM uspokaja - wszystkie zagwarantowane polskim i unijnym prawem ochrony danych osobowych prawa będą poszanowane.

18.08.2022

Rząd nadal z rezerwą wobec projektu emerytur stażowych

Domowe finanse Emerytury i renty

Resort rodziny i polityki społecznej potwierdza, że nie zdecydował się dotychczas na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, bo sposób obliczania emerytury istotnie przekłada się na wysokość świadczenia. Według MRiPS, potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym jego uelastycznianie.

12.08.2022

Wiceminister: Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie być może dwucyfrowa

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być dwucyfrowa - zapowiedział we wtorek Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dodał, że zapowiada się rekordowo ze względu na wysoką inflację. Dlatego w przyszłym roku budżet na ten cel będzie musiał być o wiele wyższy, niż w tym roku.

10.08.2022